Vapebel vraagt snellere en strengere maatregelen om e-sigaret minder aantrekkelijk te maken bij jongeren

vapebel

VapeBel, de federatie van vape retailers en distributeurs in België, heeft kennisgenomen van de nieuwe wijzigingen in het Koninklijk Besluit en betreurt de onvoldoende doortastende maatregelen om jongeren van de e-sigaret weg te houden, in het bijzonder een verbod op de wegwerp e-sigaret. VapeBel benadrukt dat de e-sigaret een bijzonder effectief middel is om rokers van de klassieke sigaret weg te houden maar het mag niet zo zijn dat niet-rokers of jongeren beginnen met dampen. De sector vraagt strengere maatregelen, vooral op het vlak van de wegwerp e-sigaret.

Vandaag organiseerde de FOD Volksgezondheid een infosessie waarin meer uitleg werd gegeven over het gewijzigde KB betreffende de e-sigaret. Hier werden ook de volgende stappen naar een rookvrije samenleving meegedeeld waaruit blijkt dat de wegwerp e-sigaret pas zal worden verboden in 2025. Volgens VapeBel is verbod in 2025 te laat.

“We concluderen dat steeds meer jongeren de wegwerp e-sigaret gebruiken. Vapebel is bezorgd over de opkomst van de e-sigaret bij jongeren en pleit daarom voor een streng regulerend kader ten opzichte van deze kwetsbare bevolkingsgroep.” reageert de voorzitter van VapeBel, Felix Rijkers. Vapebel is dan ook vragende partij om de wegwerp e-sigaret zo snel mogelijk te verbieden en hier niet mee te wachten tot 2025. “Ons standpunt is duidelijk dat we jongeren niet willen aantrekken tot vapen. Alles wat vapen aantrekkelijk maakt voor jongeren moet worden geweerd”, aldus Felix Rijkers.

https://vapebel.be/nl/press/vapebel-vraagt-snellere-en-strengere-maatregelen-om-e-sigaret-minder-aantrekkelijk-te-maken-bij-jongeren