Vapen (e-sigaret) blijft minder schadelijk alternatief voor rokers

vapebel

Diegem, 12 mei 2020 – VapeBel, de Belgische federatie van vape retailers en verdelers, vindt de conclusies van het rapport van het Nederlandse Trimbos-instituut erg tegenstrijdig. Enerzijds conludeert Trimbos dat vapen (het gebruik van elektronische sigaretten) minder schadelijk is dan het klassieke roken, anderzijds wil het het vapen verder ontmoedigen. “Vapen blijft voor rokers een veel minder schadelijke alternatief”, benadrukt Felix Rijkers, voorzitter van VapeBel.

Vapen blijft veel minder schadelijk alternatief voor rokers.

Het Trimbos-instituut stelt duidelijk dat er positieve effecten zijn op de volksgezondheid wanneer vapen ervoor zorgt dat meer mensen blijvend stoppen met roken. Ook in ons land erkennen steeds meer vooraanstaande gezondheidsexperts en overheden de belangrijke rol die significant minder schadelijke alternatieven zoals de elektronische sigaret kunnen spelen in het terugdringen van roken, ook in België. Zo onderschreven onder andere de Stichting Tegen Kanker, het Vlaams Instituut Gezond Leven (VIGEZ) of nog de Hoge Gezondheidsraad recentelijk het nut van de elektronische sigaret als rookstopmiddel.[1] “Voor alle duidelijkheid, niet roken en niet vapen blijft het beste voor de gezondheid”, benadrukt Felix Rijkers, dit was altijd ons standpunt en dat zal zo blijven. Maar voor verstokte rokers die niet of moeilijk kunnen stoppen is vapen een veel minder schadelijk alternatief”.

Verbod smaakstoffen e-sigaret weerhoudt roker met stopwens

Het rapport stelt verder dat een verbod op smaakstoffen rokers met een stopwens ervan kan weerhouden om vapeproducten te gebruiken als hulpmiddel te om te stoppen met roken. Ook VapeBel benadrukt dat smaken net een troef blijken voor rokers om definitief van de sigaret weg te blijven en dat een dergelijk verbod dus contra-productief zou zijn voor de volksgezondheid. “Een verbod op smaken creëert bijkomende gezondheidsrisico’s omdat die ingrediënten vrij verkrijgbaar zijn, ondermeer via het internet. Hierdoor gaan mensen zelf thuis experimenteren met het toevoegen van smaken, met alle mogelijke schadelijke gevolgen vandien”, aldus Rijkers.

Vapen geen opstap voor jongeren

De recenste cijfers van Sciensano ontkrachten dat vapen voor jongeren een opstap zou zijn naar het roken van tabak. Volgens de laatste gezondheidsenquête van 2018 blijkt dat slechts 0,6% van de Belgische jongeren tussen 15 en 24 jaar dagelijks een vapeproduct gebruikt. Dit in tegenstelling tot de klassieke sigaret die door 11% van diezelfde leeftijdsgroep dagelijks wordt gebruikt. Bovendien blijkt 99,5% van de Belgische vapers voordien een “klassieke roker te zijn geweest, iets wat ook in de winkels van Vaporshop een beeld is wat ze zien.

Conclusies rapport zijn onverenigbaar

Felix Rijkers vervolgt: “Ik treed mijn Nederlandse collega van de Esigbond bij; de conclusies van het rapport zijn simpelweg onverenigbaar. Aan de ene kant zegt het Trimbos dat het voor de volksgezondheid beter is om een e-sigaret te gebruiken in plaats van een gewone sigaret en aan de andere kant zegt ze: doe maar niet. Westerse landen zoals Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk kennen een zeer streng anti-tabaksbeleid, maar daar is wel plaats voor vapen als alternatief voor roken. Daardoor is in het Verenigd Koninkrijk in 8 jaar tijd het aantal rokers met 25 procent gedaald. Het is niet wenselijk dat men dit zomaar ter zijde schuift ten koste van de gezondheid van rokers. Volgens mij heeft iedereen hetzelfde doel: rokers te laten stoppen met roken”.

[1] https://www.gezondleven.be/themas/tabak/e-sigaret/hoe-schadelijk-is-de-e-sigaret

[1]https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9235_advies_e-sigaret.pdf

[1] https://www.tabakstop.be/e-sigaret/gezondheidswinst-gezondheidsrisicos