Slechts kwart IT-beslissers vertrouwt blind op huidige IT-leverancier

online security

Overstap naar andere IT-leverancier wordt als lastig ervaren door complexiteit IT-landschap

Utrecht – Slechts een kwart van de IT-beslissers (25%) vertrouwt blind op de huidige IT-leverancier. Dat blijkt uit onderzoek van Microsoft Dynamics 365 expert Conclusion MBS, uitgevoerd onder ruim 1.000 IT-beslissers en -verantwoordelijken. Nog geen vier op de tien (37%) vinden dat hun IT-leverancier volledig transparant is.

Moeilijk om over te stappen
Een derde van de IT-beslissers (34%) vindt het ingewikkeld om over te stappen naar een andere IT-leverancier. Een logische reden dat IT-beslissers dit lastig vinden, is de overeenkomst met de huidige IT-leverancier die voor een aantal jaren vaststaat. Maar er zijn meer redenen die IT-beslissers belemmeren om de overstap te maken. Zo geven ruim vier op de tien (44%) aan het ingewikkeld te vinden om over te stappen vanwege de complexiteit van het IT-landschap van de organisatie. Daarnaast is ruim een derde (35%) bang dat meerdere IT-systemen zouden kunnen uitvallen als hun organisatie zou overstappen naar een andere IT-leverancier.

Jan-Douwe Jilderda, directeur bij Conclusion MBS: “Eerlijkheid en vertrouwen vormen de basis voor een goede relatie tussen een IT-leverancier en haar klanten. Voor mij houdt dit in dat er tweerichtingsverkeer moet zijn. Dit geldt voor situaties waarin dingen goed gaan, maar ook wanneer je graag ziet dat iets anders wordt aangepakt. Je wilt immers samen waarde creëren door proactief mee te denken over businessprocessen en te werken aan gezamenlijke groei en ambitie. Hiervoor heb je elkaar nodig. Want naast kennis van IT, is ook kennis van specifieke processen cruciaal. Dit kan alleen door als IT-leverancier samen te werken mét de klant, in plaats van voor de klant.”

Flexibiliteit en toekomstgerichtheid belangrijker
Wanneer men met een nieuwe IT-leverancier in zee zou gaan, staan betrouwbaarheid (45%), de prijs-kwaliteitverhouding (29%), flexibiliteit (26%) en toekomstgericht (25%) bovenaan de criterialijst. Deze wijken iets af van de selectiecriteria die het belangrijkste waren voor de keuze van de huidige IT-leverancier. Dit zijn betrouwbaarheid (34%), de prijs-kwaliteitverhouding (33%), kennis (23%) en sectorspecifieke kennis (22%).

Klik hier voor een infographic met meer informatie.